2007 / CİLT 33 / SAYI 2

01. Solmaz LEE, Figen ÇETİNKAYA, G. Ece SOYUTEMİZ
İhracata Yönelik Üretilen Bazı Gıdalarda Listeria Monocytogenes Varlığının Araştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(2), 1-11, 2007 [Fulltext PDF]
02. Süleyman BACINOĞLU, Kemal AK
Boğalarda Eritme Süresi, Eritme Sonrası Isı Uygulamaları ve Dayanıklılık Tesitinin Spermatolojik Özelliklere Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(2), 12-22, 2007 [Fulltext PDF]
03. Süheyla TÜRKYILMAZ, Serap SAVAŞAN, Şükrü KIRKAN, Osman KAYA
Tavuklarda Salmonella Enteritidis İnfeksiyonlarının Bakteriyolojik ve Serolojik Yöntemlerle Teşhisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(2), 23-33, 2007 [Fulltext PDF]
04. Pınar ALKIM ULUTAŞ, Bülent ULUTAŞ, Murat SARIERLER, Göksel BAYRAMLI
Serum Heptoglobin and Ceruloplasmin Concentrations in Dogs with Various Diseases 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(2), 35-42, 2007 [Fulltext PDF]
05. Hakan BOZKURT, Abit AKTAŞ, Başak ULKAY, Suzan DAĞLIOĞLU
İnce Bağırsak Yüzey Alanı Hesaplanmasında İki Histolojik Metodun Karşılaştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(2), 43-50, 2007 [Fulltext PDF]
06. Handan AYDIN
Kedi ve Köpek Mamalarındaki Soya ve Soyalı Ürünlerin Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji Yönünden Değerlendirilmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(2), 51-59, 2007 [Fulltext PDF]
07. Güneş SERİN, Barış ULUTAŞ
Bir Köpekte Bilateral Multiple Ovaryum Kisti ve Kistik Endometriyal Hiperplazi-Pyometra Olgusu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(2), 63-69, 2007 [Fulltext PDF]