2007 / CİLT 33 / SAYI 3

01. Mehmet ÖZKAN, Halil GÜNEŞ 
Kayseri'deki Özel İşletmelerde Yetiştirilen Simmental Sığırların Döl Verimi
Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(3), 1-16, 2007 [Fulltext PDF]
02. Mehmet ÖZKAN, Halil GÜNEŞ
Kayseri'deki Özel İşletmelerde Yetiştirilen Simmental Sığırların Süt Verimi
Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(3), 17-30, 2007 [Fulltext PDF]
03. Muzaffer TAŞ, Ramazan DEMİREL, Dilek ŞENTÜRK, Doğan KURT, Süleyman BACINOĞLU, Ümüt CİRİT, Aydın KETANİ
Ratlarda Doğal Zeolitin Testis Ağırlığı, Vücut Ağırlığı ve Spermatolojik Özellikler
Üzerindeki Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(3), 33-42, 2007 [Fulltext PDF]
04. Figen ÇAKILLI, Halil GÜNEŞ
Esmer Sığırların Süt Verimi Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(3), 43-58, 2007 [Fulltext PDF]
05. Aysun YILMAZ
Manda Karkasları ve Rektal Swablarında Escherichia Coli 0157:H7 Varlığının
Araştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(3), 59-65, 2007 [Fulltext PDF]
06. Ahmet Yavuz PEKEL, Gülcan DEMİREL
Yaş Mısır Gluten Yeminin Besi ve Süt Sığırı Rasyonlarında Kullanımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(3), 67-75, 2007 [Fulltext PDF]
07. Cavit ARSLAN
Koyun ve Keçilerde Beslenme Davranışları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(3), 77-88, 2007 [Fulltext PDF]
08. Murat Sedat BARAN
Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 33(3), 89-99, 2007 [Fulltext PDF]