2008 / CİLT 34 / SAYI 1

01. Ş. Hakan ATALGIN, İbrahim KÜRTÜL, Sami ÖZCAN, Emine Ü. BOZKURT
Kuluçka Döneminde Hubbert Irkı Broylerlerde Sternum ve Costa’ların
Kemikleşme ve Gelişiminin Belirlenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(1), 1-8, 2008 [Fulltext PDF]
02. Murat Sedat BARAN, M. Emin ERKAN, Aydın VURAL
Diyarbakır Yöresinde Ruminant Beslenmesinde Kullanılan
Karma Yemlerin Besin Madde ve Mikrobiyolojik Kalite Özellikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(1), 9-19, 2008 [Fulltext PDF]
03. Rengin KOSİF, R. Gülhan AKTAŞ, Serap BİRİNCİOĞLU
Aloe Barbadensis’in Reproduktif Sisteme Etkisinin Araştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(1), 21-38, 2008 [Fulltext PDF]
04. Altan ARMUTAK
Yahudi ve Hristiyan Dini Kutsal Kitaplarında Hayvan Hakları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(1), 39-55, 2008 [Fulltext PDF]
05. Altan ARMUTAK
İslam Dini Kutsal Kitabında Hayvan Hakları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(1), 57-66, 2008 [Fulltext PDF]
06. Atilla TEMUR, Fahrettin ASKEROV, H. Bayram TEMUR, Hüseyin KARADAĞ
Besin Motivasyonunun Farklı Düzeylerinde Sensomotor, Limbik ve Serebral Kortekste Meydana Gelen Morfolojik Değişiklikler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(1), 67-74, 2008 [Fulltext PDF]