2008 / CİLT 34 / SAYI 2

01. Ümit CİRİT, Kamber DEMİR, Süleyman BACINOĞLU, Elif KARAMAN, Serhat PABUCCUOĞLU, Sema BİRLER
Koyun Oositlerinin Partenogenetik Aktivasyonu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(2), 1-5, 2008 [Fulltext PDF]
02. Göknur TERZİ, Ufuk KAMBER, Cevat NİSBET, Sena ÇENESİZ
Farklı Sığır Irklarına Ait Süt Örneklerinde B12 Vitamin Düzeyinin Elisa Tekniği İle Tesbiti 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(2), 7-13, 2008 [Fulltext PDF]
03. Hakan KALENDER, Selahattin ŞEN
Tavuk Etleri ve Tavuklardan İzole Edilen Salmonella Enterica Subsp. Enterica Serovar Enteritidis Suşlarının Faj Tiplendirilmesi ve Plsed-Field Gel Electrophoresis İle Analizi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(2), 15-24, 2008 [Fulltext PDF]
04. Hasan ÇİÇEK, Murat TANDOĞAN, Mehmet YARDIMCI
Süt  Sığırcılığında  Karlılığı Etkileyen Faktörler: Kantitatif Yöntem Yaklaşımı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(2), 25-32, 2008 [Fulltext PDF]
05. Meltem ULUTAŞ ESATGİL
Türkiye’de Hidatidozis (Ekinokokkozis) Sorunu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(2), 33-48, 2008 [Fulltext PDF]
06. Sibel CEVİZCİ, Ethem ERGİNÖZ
İnsan Sağlığı ile Veteriner Hekimlik Uygulamalarının İlişkisi: “Veteriner Halk Sağlığı” 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(2), 49-62, 2008 
[Fulltext PDF]
07. Onur KESER, Halil Can KUTAY
Mikotoksinlerin Önlenmesinde Kullanılan Bazı Yöntemler (I. Fiziksel Yöntemler)
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(2), 63-70, 2008 [Fulltext PDF]