2008 / CİLT 34 / SAYI 3

01. Cavit ARSLAN
Kartsa Farklı Aile İşletmelerinde Yetiştirilen Yerli Türk Kazlarının 12 Haftalık
Büyüme Özellikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(3), 1-7, 2008 [Fulltext PDF]
02. Murat YILDIRIM, Elif ŞAHİN
Veteriner Farmakoloji ve Toksikolojide Transport Proteinleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(3), 9-17, 2008 [Fulltext PDF]
03. Murat YILDIRIM
Veteriner Hekimlikte Yeni Antibiyoterapi Yaklaşımları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(3), 19-27, 2008 [Fulltext PDF]
04. Hasret YARDİBİ
Ruminantlarda Süt Proteinleri ve Polimorfizmi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(3), 29-35, 2008 [Fulltext PDF]
05. Fereydon REZAZADEH, Ahmad MARSHEDI, Mohammad RABBANI, Taghi
Zahraei SALEHİ, Mohammad Reza Mokhber DEZFOULI
Evulation of Antibody Level Against Enterotoxigenic E. Coli K99 in Colostrum
of Cows in Saburbs of Tehran, Iran 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 34(3), 37-40, 2008 [Fulltext PDF]