2010 / CİLT 36 / SAYI 2

01. Nazan Gezer İNCE, Gülsün PAZVANT
Martılarda Larynx ve Trachea üzerinde Makro-anatomik Çalışma 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 36(2), 1-6, 2010
 [Fulltext PDF]
02. Yusuf Ziya OĞRAK, Ahmet ALTINEL
Afrika Karası Devekuşlarında (ddStruthio camellus) Yumurta Ağırlığının Kuluçka Performansına Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 36(2), 7-15, 2010
 [Fulltext PDF]
03. Semiha Aksel YALÇIN, Atilla ILGAZ
Klinik Belirtili Köpeklerde Legionella pneumophila Serogrup 1 Varlığının Kültür, PCR ve Üriner Antijen Aranması Yöntemleri ile Araştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 36(2), 17-24, 2010
  [Fulltext PDF]
04. Tolga KAHRAMAN, Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU, Ghassan ISSA, Filiz AKSU
Bazı Organik Asitlerle Yapılan Marinasyon İşleminin Sığır Et Kalitesi Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 36(2), 25-31, 2010
 [Fulltext PDF]
05. Kemal Ak, Ümüt CİRİT, Zekeriya NUR, Süleyman BACINOĞLU, Serhat PABUÇÇUOĞLU, Özen Banu ÖZDAŞ, Sema BİRLER
Effects of Extender Osmolarity, Cooling Rate, Dilution Rate and Glycerol 
Addition Time on Post-thaw Ram Semen Characteristics and Fertilization 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 36(2), 33-46, 2010
 [Fulltext PDF]
06. Ayşe Öznur OCAK, Kamil BOSTAN
İstanbul’da Satışa Sunulan Mısır Bazlı Gıdalarda Fumonisin Varlığı 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 36(2), 47-52, 2010
 [Fulltext PDF]
07. Mehmet Can GÜNDÜZ
Kısraklarda İntrafallopian Gamet Transferi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 36(2), 53-59, 2010
 [Fulltext PDF]
08. Saadet GÜRPINAR, Şükrü KIRKAN
Antimikrobiyel Peptidler 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 36(2), 61-66, 2010
[Fulltext PDF]