2011 / CİLT 37/ SAYI 1

01. Bülent TEKE, Filiz AKDAĞ, Serhat ARSLAN
Halk Elinde Yetiştirilen Saanen Keçilerinde Bazı Dölverimi, Büyüme ve Davranış Özellikleri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37(1), 1-8, 2011
 [Fulltext PDF]
02. Sedat ÇAYUKLİ, N. Yakut ÖZGÜR
Domuzlarda Mycoplasma hyopneumoniae İnfeksiyonunun (Domuzların Enzootik Pnömonisi) Bakteriyolojik ve Serolojik Olarak Araştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37(1), 9-16, 2011
 [Fulltext PDF]
03. Kemal METİNER, A. Funda BAĞCIGİL, Serkan İKİZ, N.Yakut ÖZGÜR, Seyyal AK,
Atilla ILGAZ
Domuzlarda Actinobacillus pleuropneumoniae Varlığının PCR ile Araştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37(1), 17-22, 2011 
 [Fulltext PDF]
04. Ali. A. ABDELKAREEM, Serkan İKİZ, Seyyal AK
Trakya Yöresinde Yetiştirilen Sığırların Sütlerinde Brucella Türlerinin Varlığının Bakteriyolojik ve Moleküler Yöntemlerle Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37(1), 23-33, 2011 
[Fulltext PDF]
05. Mehmet ÖZKAN, Halil GÜNEŞ
Kayseri’deki Özel İşletmelerde Yetiştirilen Simmental Sığırların Döl Verimi Özellikleri Üzerinde Bazı Faktörlerin Etkileri 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 337(1), 35-41, 2011 
[Fulltext PDF]
06. Krasimira Ivanova UZUNOVA, Ivanka STOYCHEVA, Thonka MITEVA, Rumen BİNEV, Andrey IVANOV, Anton ROUSENOV, Tontcho PENEV
German Dogue, Doberman Ve Dev Schnautzer Köpek Yavrularında Sosyalızasyon Özellıklerı Üzerıne İkı Mızaç Testı Kullanılarak Araştırmalar 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37(1), 43-51, 2011 
[Fulltext PDF]
07. Buket EROĞLU, Ömer ÇETİN
Düşük Voltaj Elektrik Stimülasyonunun M. longissimus dorsi thoracis Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37(1), 53-62, 2011 
[Fulltext PDF]
08. Ömer ÇETİN, Emek DÜMEN, Tolga KAHRAMAN*, Enver Barış BİNGÖL, Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL
Kurbanlık Hayvan Seçimi, Kesim ve Hijyeni 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37(1), 63-67, 2011 
[Fulltext PDF]
09. Melih UÇMAK, Sinem Özlem ENGİNLER, Mehmet Can GÜNDÜZ, İsmail KIRŞAN, Kıvılcım SÖNMEZ
Kedi Meme Fibroepitelyal Hiperplazisinin Cabergolin ve Aglepriston Kombinasyonu İle Tedavisi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37(1), 69-73, 2011[Fulltext PDF]
10. İsmail KIRŞAN, Melih UÇMAK, Özge TURNA YILMAZ
Kısırlaştırılmış İki Kedide Ovarian ve Uterin Remnant Sendrom Olguları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37(1), 75-79, 2011 
[Fulltext PDF]