2011 / CİLT 37/ SAYI 2

01. Mehmet ÖZKAN, Halil GÜNEŞ
Kayseri’deki Özel İşletmelerde Yetiştirilen Simmental Sığırların Süt Verim Özellikleri Üzerinde Bazı Faktörlerin Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 81-88, 2011 [Fulltext PDF]
02. Murat ÇİFTÇİ
Türkiye’de Veteriner Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 89-96, 2011 [Fulltext PDF]
03. Aliye Ebru GAZİ, Seyyal AK
Aşılanmış Sahipli ve Sahipsiz Köpeklerde Kuduz Virusuna Karşı Oluşmuş
Nötralizan Antikor Seviyelerinin Saptanması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 97-106, 2011 [Fulltext PDF]
04. Hilal ÇOLAK, Gülşah UĞURLUAY, Bülent NAZLI, Enver Barış BİNGÖL
Paketlemede Kullanılan Nem Tutucu Filtrelerin Hindi Etinin Raf Ömrü
Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 107-116, 2011 [Fulltext PDF]
05. Kamil BOSTAN, Fatma ISIN MAHAN
Kitosan ile Muamele Edilen Sosislerin Raf Ömrü ve Mikrobiyolojik Kalitesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 117-126, 2011 [Fulltext PDF]
06. Ahu DEMİRTAŞ, Hakan ÖZTÜRK, İlksin PİŞKİN, Deniz DEMİRKIRAN, Yasemin SALGIRLI, Ulvi Reha FİDANCI, Bahri EMRE
Biberiye ve Adaçayı Ekstraktlarının Ruminal FermantasyonÜzerine Etkilerinin Rumen Simülasyon Tekniği (RUSITEC) ile Araştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 127-134, 2011 [Fulltext PDF]
07. Şafak ARDA, Ali AYDIN
Hammadde Kalitesi ile Bazı Hijyen Parametrelerinin Yufkanın Mikrobiyolojik
Kalitesi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 135-147, 2011 [Fulltext PDF]
08. Sonay SAĞNAK, N. Yakut ÖZGÜR
İstanbul Yöresinde Sağlıklı ve Klinik Belirti Gösteren Köpeklerde Helicobacter pylori Varlığının Kültür, Polimerase Chain Reaction (PCR) ve Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) ile Saptanması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 149-159, 2011 [Fulltext PDF]
09. Gamze KARABAĞLI, Oktay DÜZGÜN, Esma YILDAR, Özge ERDOĞAN, Aydın GÜREL
Bir Köpekte Hemanjiyosarkom Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 161-165, 2011 [Fulltext PDF]
10. Çağatay TEK, Ahmet SABUNCU, Melih UÇMAK, Adem ŞENÜNVER
Bir İnekte Rastlanan İkiz Mumifiye Fötus Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 167-169, 2011 [Fulltext PDF]
11. Ahmet SABUNCU, Tuğba Seval Fatma TOYDEMİR, Sinem Özlem ENGİNLER,
Melih UÇMAK, Merih Duygu TÖRE
Terrier Irkı Bir Köpekte Mukometra ile Birlikte Seyreden Kornu Uteri Hipoplazisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 171-175, 2011 [Fulltext PDF]
12. Özlem GÜZEL, Esma YILDAR, Dilek Olgun ERDİKMEN
Medikal Ozon ve Veteriner Cerrahide Kullanımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 37 (2), 177-184, 2011 [Fulltext PDF]