2012 / CİLT 38/ SAYI 1

01. Nejra HADŽIMUSIĆ, Josip KRNIĆ
Reprodüktif Dönem ve Mevsime Bağlı Olarak İneklerde Kan Plazması Kalsiyum, Fosfor ve Magnezyum Konsantrasyonu Düzeyleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (1), 1-8, 2012 [Fulltext PDF]
02. Mithat EVECEN, Elif ÖZTÜRK, Kamber DEMİR, Gül BAKIRER, A. İzem SANDAL, Sema BİRLER, Serhat PABUCCUOĞLU, Kemal AK
Fare Embriyolarının Vitrifikasyonla Dondurulmasında Quartz Kapillar (QC) Payetlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (1), 9-13, 2012 [Fulltext PDF]
03. Bülent EKİZ, Elif ERGÜL EKİZ, Hülya YALÇINTAN, Ömür KOÇAK, Alper YILMAZ, Halil GÜNEŞ
Morkaraman, İmroz, Sakız ve Karagül Koçlarda Transport Stresinin Bazı Refah Parametreleri ve Davranışlar Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (1), 15-28, 2012 [Fulltext PDF]
04. Özen Banu ÖZDAŞ, Ümüt CİRİT, Kamber DEMİR, Süleyman BACINOĞLU, Alper BARAN, Serhat PABUCCUOĞLU, Tülay İREZ, Serhat ALKAN, Kemal AK
İn Vitro Elde Edilen Sığır Embriyolarının Dondurulmasında Vitrifikasyon Medyumuna Maruz Kalma Sürelerinin Çözünme Sonrası Gelişim Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (1), 29-35, 2012 [Fulltext PDF]
05. Serhat ALKAN, Güven KAŞIKÇI, Ümüt CİRİT, Özen Banu ÖZDAŞ, Mehmet Can GÜNDÜZ, Melih UÇMAK, Özge TURNA YILMAZ
Tahirova Koyunlarında Modifiye Ovsynch Protokolünün Senkronizasyon ve Fertilite Oranlarına Etkisi     
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (1), 37-42, 2012 [Fulltext PDF]
06. Hülya YALÇINTAN, Bülent EKİZ, Mustafa ÖZCAN
Yerli ve Sütçü Irk Oğlakların Besi Sonrası Karkas Kompozisyonları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (1), 43-50, 2012 [Fulltext PDF]
07. Mehrdad POURJAFAR, Khalil BADIE, Aliasghar CHALMEH
Farklı Yaş Gruplarında Sağlıklı Olarak Gözlenen Siyah Alaca Sığırlarda Base Apeks Derivasyonundaki Standart Elektrokardiyogramda ST Segment Aralığının ve Morfolojisinin Değerlendirilmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (1), 51-57, 2012 [Fulltext PDF]
08. Ivan VARLYAKOV, Kina SIVKOVA, Veselin RADEV, Krassimira UZUNOVA
Rasyona Katılan Xybeten ve Protozin-A Enzim Ürünlerinin Koyunlardaki Etholojik Parametreler Üzerine Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (1), 59-66, 2012 [Fulltext PDF]
09. Belgi DİREN SIĞIRCI, Kemal METİNER, Seyyal AK
Bir Bıldırcın Yetiştirme Ünitesinde Citrobacter freundii’ye Bağlı Ölüm Olguları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (1), 67-71, 2012 [Fulltext PDF]
10. Belgi DİREN SIĞIRCI, Lora KOENHEMSİ,  Remzi GÖNÜL, Abdülkadir UYSAL, N. Yakut ÖZGÜR
Bir Köpeğin İdrar Yolu İnfeksiyonunda Saptanan
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (1), 73-78, 2012 [Fulltext PDF]
11. Enver Barış BİNGÖL, Kamil BOSTAN
Bir Gıda Katkı Maddesi Olarak Laktatların Et ve Et Ürünlerinde Kullanımı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (1), 79-88, 2012 [Fulltext PDF]