2012 / CİLT 38 / SAYI 2

01. Figen ÇAKILLI, Halil GÜNEŞ
Esmer Sığırların Süt Veriminde Devamlılık Düzeyi Üzerine Etkili Bazı Faktörler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 89-95, 2012 [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
02. Berjan DEMİRTAŞ, Mukaddes ÖZCAN
Koyunda Kas Gelişimi Üzerine Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 97-106, 2012 [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
03. Haluk ÖMER, Hasan ALPAK 
Kıvırcık Koyunlarında Stereolojik Metotla Cranial Hacim Hesaplanması ve Bunun Kraniyometrik Ölçümleri ile İlişkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 107-119, 2012  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
04. Feramis ÇİFTÇİ, Hıdır DEMİR, Bülent EKİZ
Devekuşlarında Çeşitli Faktörlerin Deri Kalitesi ve Randımanı Üzerine Etkileri      
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 121-133, 2012  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
05. Jurii MITEV, Ivan VARLYAKOV, Tchonka MITEVA, Nasko VASILEV, Jivka GERGOVSKA, Krassimira UZUNOVA, Vania DIMOVA
Serbest Gezinmeli Sistemde Barındırılan Sütçü İneklerin Altlık Materyali Tercihleri      
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 135-140, 2012  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
06. Zhivka GERGOVSKA, Jurii MITEV, Teodora ANGELOVA, Daniela YORDANOVA, Zhivko KRASTANOV, Krassimira UZUNOVA
Siyah Alaca ve Esmer Irk İneklerde Buzağılama Öncesi Vücut Kondisyon Skorunun 305 Gün ve Test-Günü Süt Verimi Üzerine Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 141-149, 2012  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
07. Arzu Funda BAĞCIGİL, Serkan İKİZ, Özlem GÜZEL, Çağla PARKAN YARAMIŞ, Atila ILGAZ
Hayvanlardan, Klinik Ortamından ve Klinik Çalışanlarından İzole Edilen Metisiline Dirençli Stafilokokların Tür Dağılımları 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 151-160, 2012  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
08. Rumen Georgiev BINEV, Ivan VALCHEV, Nely GROSEVA, Lazarin LAZAROV, Tsanko HRISTOV, Krassimira UZUNOVA
Sülünlerde Antikoagülan Rodentisit Bromadiolone ile Oluşturulan Deneysel Akut İntoksikasyonun Morfolojik İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 161-173, 2012  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
09. Mehrdad POURJAFAR, Khalil BADIEI, Hassan SHARIFIYAZDI, Seyed Mojtaba NAGHIB, Aliasghar CHALMEH, Mohammad Reza DIVAR
Boynuzlu Bir Keçide Freemartinizmin Hormonal ve Tekli Multipleks PCR Analiz Uygulamaları ile Tespiti
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 175-181, 2012  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
10. M. Oğuz ÖZTÜRK
Emre Baraj Gölü (Afyonkarahisar)’ndeki Üç Cyprinid Balık Türünün Argulus foliaceus Enfeksiyonu Üzerine Araştırma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 183-190, 2012  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
11. Andrey IVANOV, Zvezdelina KIRKOVA, Petar ILIEV, Krassimira UZUNOVA
Keçilerde Pentastomum denticulatum İnfeksiyonu Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 191-195, 2012  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
12. Beren BAŞARAN KAHRAMAN, Seyyal AK  
Kanatlı Hayvanların Yeni Bir Patojeni: Helicobacter pullorum 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 197-205, 2012  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
13. Halil YAVUZ, Firuze KURTOĞLU  
Biyokimyasal Özellikleri ile L - Karnitin 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 38 (2), 207-218, 2012  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]