2013 / CİLT 39 / SAYI 1

01. Vedat ONAR, Hasan ALPAK, Gülsün PAZVANT, Altan ARMUTAK, Nazan GEZER İNCE, Zeynep KIZILTAN
Bizans ile Modern İstanbul Arasında Köprü: Yenikapı Metro ve Marmaray Kazıları Hayvan İskelet Kalıntılarına Genel Bir Bakış
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 1-8, 2013 [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
02. Kazım YARGELDİ, İsmail ABAŞ
Farklı Yem Formundaki Broyler Diyetlerine Bir Bitki Ekstrakt İçeriği Olan Cynarin İlavesinin Kemik Yapı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 9-19, 2013 [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
03. Gülsün PAZVANT, K. Oya KAHVECİOĞLU 
Kobaylarda Ön ve Arka Bacak Uzun Kemiklerinin Homotipik Varyasyonları Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 20-32, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
04. Ivan FASULKOV, Stanimir YOTOV, Anatoli ATANASOV, Anton ANTONOV
Keçilerde Değişik Meme Başı Ultrasonografi Tekniklerinin Değerlendirilmesi    
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 33-39, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
05. A. Şebnem BİLGİN, Neşe KOCABAĞLI
Yeme Katılan Esansiyel Kekik Yağının Broylerlerde Plazma Lipid Konsantrasyonları Üzerine Etkisi  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 40-45, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
06. Ömer ÇETİN, Hilal ÇOLAK, Enver Barış BİNGÖL, Meryem AKHAN, Hamparsun HAMPİKYAN, Sümeyre İpek TURGAY
Bir İçme Suyu Dolum Tesisinde Kullanılan Geri Dönüşümlü Damacanalarda Fiziksel Kirlilikler ve Mikrobiyolojik Kalitenin İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 46-54, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
07. Figen ÇAKILLI, Kozet AVANUS, Halil GÜNEŞ
Esmer Sığırların Farklı Metotlara Göre Tahmin Edilen Süt Verimleri Üzerine Bazı Faktörlerin Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 55-62, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
08. Beren BAŞARAN KAHRAMAN, Seyyal AK
Marmara Bölgesinde Tavuklarda Helicobacter pullorum'un Varlığının Araştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 63-66, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
09. Nikolay GORANOV, Mihail PASKALEV, Dian KANAKOV
Köpeklerde Diz Osteoartritinin Deneysel Sodyum Monoiyodoasetat Modeli ile Radyolojik ve Ultrasonografik Görüntüleme Skorları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 67-75, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
10. Jurii MITEV, Zhivka GERGOVSKA, Tchonka MITEVA, Nasko VASILEV, Krassimira UZUNOVA, Toncho PENEV
Süt Sığırlarında Meme Kontaminasyon Derecesinin Sütteki Somatik Hücre Sayısı Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 76-83, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
11. Ivanka STOYCHEVA, Krassimira UZUNOVA, Rumen BINEV, Boycho BIVOLARSKI, Violeta GEORGIEVA, Anton RUSENOV, Todor SLAVOV
Yavrularda Uygun Sosyalleşmenin ve Spesifik Davranışların Geliştirilebilmesi ile İlgili Olarak Animasyonlu Oyuncak Testinde Yavruların Mizaç Türü Üzerine Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 84-92, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
12. Aydın GÜREL, Hasret YARDİBİ, Hande ÖZYOĞURTÇU, M. Emre YARDİBİ, Gülhan T. HOŞTÜRK
Etlik Piliç (Broyler) Rasyonlarına İki Farklı Dozda 25-OH D3 (HyD) Eklenmesinin Kemik Gelişimi Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 93-102, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
13. Mohamed AYOUB, Mohammad Jihad TABBAA, Mufeed ALNIMER, Mohammad ABABNEH
Ürdün’de Yerel ve Çapraz Islah Çalışmaları Yapılan İvesi Irklarında Plazma Testosteron, Tiroid Düzeyleri ve Semen Özelliklerinin Karşılaştırılması
  İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 103-112 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
14. Bilge BAYDAŞ, Serkan İKİZ, A. Atila ILGAZ
Kafes Kuşlarının Gaitalarında Candida Türlerinin Araştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1),113-120, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
15. Gulbin SENNAZLI, Ozge ERDOGAN, Yalcin DEVECIOGLU, Busra INAL
Bir Köpekte Telanjiektatik Osteosarkoma Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 121-125 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
16. Meltem ULUTAŞ ESATGİL, Kerem ÖTER, Erkut TÜZER
İstanbul’da Bir Yeşil İguanada (Iguana iguana) Oxyurid Nematod ve Cyclophyllid Sestod Enfeksiyonu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 126-130 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
17. Telman Bayram ISKENDEROV, Kushver Qalib MAMEDOVA
Rumende Mikrobiyel Protein Sentezi ve Bu Süreç Üzerine Çeşitli Faktörlerin Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 131-135 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
18. Abdullah DİKİCİ, Ahmet KOLUMAN, Rind Kürşat AKTAŞ
Gıdaların Coğrafi İşaretlenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(1), 136-138 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]