2013 / CİLT 39 / SAYI 2

01.

Rosen DIMITROV, Anton RUSSENOV, Kamelia STAMATOVA-YOVCHEVA, Krassimira UZUNOVA, Violeta YORDANOVA

Tavşan Pankreasının Ultrasonografik Özellikleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 139-147, 2013 [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
02.

Burcu ONUK, Şerife TÜTÜNCÜ, Murat KABAK

Leylekte (Ciconia ciconia L.) Larynx Cranialis Üzerine Morfolojik Bir Çalışma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 148-154, 2013 [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
03.

Bülent EKİZ, Elif ERGÜL EKİZ, Hülya YALÇINTAN, Alper YILMAZ,
Ömür KOÇAK, Halil GÜNEŞ

Morkaraman ve İmroz Koyun Irklarında Koç-Koyun Karışık Transportun
Bazı Refah Parametreleri Üzerine Etkileri

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 155-167, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
04. Funda YİĞİT, Abit AKTAŞ, Suzan DAĞLIOĞLU

Tavuklarda Bisfenol A ve Dietilstilbestrol’ün Bursa Fabricius’un
İnvolusyonu Üzerine Etkisi

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 168-174, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
05. Tahereh ARAROUTI, Abdolah MIRZAEI, Hasan SHARIFIYAZDI

Siyah Alaca Sığırlarında insülin Benzeri Büyüme Faktörü-I (IGF-I) Geninin 5’-Sınırdaş Bölgesindeki Tek Nükleotid Polimorfizminin Fertilite için Potansiyel Genetik Markır Olarak Değerlendirilmesi

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 175-182, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
06.

Feraye ESEN GÜRSEL, Iraz AKIŞ, Atila ATEŞ, Hasret YARDİBİ, Gülhan TÜRKAY HOŞTÜRK, Kemal ÖZTABAK

Doğu Anadolu Kırmızısı ve Güney Anadolu Kırmızısı Irkı Sığırlarda Laktoferrin Geninin 6. intronundaki EcoRI Polimorfizmi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 183-188, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
07. Elif ERGÜL EKİZ, Hülya YALÇINTAN
Saanen, Malta, Gökçeada ve Kıl Keçisi Irkı Oğlaklarda Kesim Stresine İlişkin Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 189-196, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
08. Aliasghar CHALMEH, Khalil BADIEI, Mehrdad POURJAFAR, Saeed NAZIFI
Yağlı Kuyruklu İran Koyunlarında Deneysel Escherichia coli Serotip O55:B5’e Bağlı Endotoksemide İnsülin ve Deksametazonun Anti ;nflamatuar Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 197-208, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
09. Belgi DİREN SIĞIRCI, Atila ILGAZ
İstanbul’da Kedilerde Bartonella henselae Varlığının Saptanması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 209-217, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
10. Hilal ÇOLAK, Hamparsun HAMİKYAN, Enver Barış BİNGÖL, Ömer ÇETİN, Meryem AKHAN
Perakende Olarak Satışa Sunulan Bebek Mamalarında Benzo(a)piren Varlığı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 218-224, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
11. Ivan DIMOV
Saint Petersburg, Rusya’da Kanaryadan (Passeriformes) Sternostoma (Rhinonyssidae) Cinsine Ait Yeni Bir Nazal Mayt Türü
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 225-229, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
12. Ameneh KHOSHVAGHTI, Mohammad Rafie VALIZADEH, Mohsen VASEI, Saeed NAZIFI, Bijan AKBARPOUR
Dorema aucheri Hidroalkol Ekstraktının in vivo Kan Antioksidan Enzimleri (SOD ve GPX) ve Vitamin (E ve C) Düzeyleri Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 230-237, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
13. Ivan VALCHEV, Nely GROSEVA, Rumen BINEV, Lazarin LAZAROV, Dian KANAKOV, Tsanko HRISTOV, Yordan NIKOLOV, Krassimira UZUNOVA
Deneysel Olarak Aflatoksikozis İndüklenmiş Mulardlarda Üretim Özellikleri Üzerine İncelemeler
  İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 238-247 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
14. Amir ZAHIROVIC, Zehra GILIC, Nasir SINANOVIC
Bosna Hersek Çiftliklerindeki Genç Yaban Domuzlarının (Sus scrofa L.) Kan Serumlarında Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Ön Analizi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 248-253, 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
15. Mert SUDAĞIDAN, Ali AYDIN
Lizozim ve Nisinin Gıda Kaynaklı Staphylococcus aureus Suşlarında Gelişim ve Biyofilm Oluşumu Üzerine Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 254-263 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
16. Iftikhar AHMAD, Zain ul ABIDIN, Aisha KHATOON
Pakistan, Pencap İlinde Ortaya Çıkan Farklı Salgınlarda şap Hastalığı Virüsünün Serotiplerinin Dağılımı (2001-2010)
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 264-267 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
17. Lora KOENHEMSİ, Meltem ULUTAŞ ESATGİL, Alper BAYRAKAL, Özge ERDOĞAN, Remzi GÖNÜL
Bir Yeşil İguana’da (İguana iguana) Saptanan Peritonitle Beraber Seyreden Oxyurid Enfestasyonu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 268-271 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
18. Funda YILDIRIM, Damla HAKTANIR, Aydin GUREL, Alper DEMIRUTKU, Serhat OZSOY, Gulben ERDEM HUQ
Bir Tavus Kuşunda Kutanöz Lenfoma Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 272-276 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
19. Zeynep GÜNAY, Melih UÇMAK, Funda YILDIRIM, Ahmet SABUNCU, Çağatay TEK, Esra ÇALIŞKAN
Dişi Bir Köpekte Görülen Jinekolojik Patolojiler Kompleksi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 277-283 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
20. Eser AKAL, Murat SELÇUK
Spermatozoon DNA’sının Hasarına Neden Olan Faktörler, Tamir ve Hasar Tespit Mekanizmaları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 39(2), 284-293 , 2013  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]