2014 / CİLT 40 / SAYI 2

01. Abolfazl HAJIBEMANI, Hassan SHARIFIYAZDI, Abdolah MIRZAEI
Laktoferrin Geninde Anlatım Yapmayan 5' Bölgesindeki (5'UTR) Tek Nükleotid Polimorfizminin Belirlenmesi ve Sığırda Klinik Mastitis ile İlişkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 131-138, 2014 [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
02. Ehsan Gharib MOMBENI, Manoochehr Gharib MOMBEINI, Mehdi KHALAJ, Reza ASADI, Abdul Amir REZAEI, Karim AMIRI, Samed BROMAND, Mostafa KENARKOHI, Afshin Gharib MOMBENI
2008-2012 Yılları Arasında Güneybatı İran Khuzestan İlinde Yetiştirilen Çiftlik Hayvanlarında Brusellozun Seroprevalansı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 139-146, 2014 [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
03. Burcu KOÇ, Havva ALTUNÇUL, Gönül FİLOĞLU
Türkiye’de Veteriner Hekimlerin, Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin ve Kanun Uygulayıcıların Hayvan Haklarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 147-154, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
04. Mehmet KÖSE, Mesut KIRBAŞ, Bülent BÜLBÜL, Ahmet OYAR
İneklerde Ovsynch Protokolünde İkinci Gonadotropin-Releasing Hormon (GnRH) Enjeksiyonu Yerine Human Chorionic Gonadotropin (hCG) Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 155-161, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
05. Aliasghar CHALMEH, Mehrdad POURJAFAR, Mojtaba NAGHIB
Klinik Açıdan Sağlıklı ve İshalli Siyah Alaca Irkı Buzağılarda St Segmentinin Süresinin Karşılaştırılması
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 162-167, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
06. Pınar DEMİR, Aysun UĞURLU KOÇ
Pet Hayvan (Kedi-Köpek) Sahiplerinin Veteriner Kliniklerine İlişkin Beklentileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 168-175, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
07. Abdolah MIRZAEI, Maghsod REZAEI, Javad ASADI
Anöstrus Döneminde Yağlı Kuyruk Koyunlara Uzun Süreli Progestagen Uygulamasını Takiben Yapılan hCG veya GnRH Enjeksiyonunun Reprodüktif Performans Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 176-182, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
08. Elif Ilkay IKITIMUR-ARMUTAK, Mehmet GURTEKIN
Ehrlich Ascites Tümörü ile Balb-C Farelerde Oluşturulmuş Solid Tümör Modelinde Curcuminin Apoptoz Üzerine Etkileri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 183-190, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
09. Ayhan ATASEVER, Duygu YAMAN, Akın TEMEL
Ratlarda Pentadekafluorooktanoik Asit ile Oluşturulan Karaciğer Hasarı Üzerine Üzüm Çekirdeği ve Kolşisinin Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 191-201, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
10. Mehdi MOHEBBI-FANI, Abdollah MIRZAEI, Saeed NAZIFI, Mohammad Reza TABANDEH, Zahra SHABBOOEI
Kuru Dönemde Otlatılan Gebe Koyunların Plazmalarında Selenyum, Bakır, Çinko, Mangan ve Onlarla İlişkili Antioksidan Enzimler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 202-210, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
11. Aliasghar CHALMEH, Mehrdad POURJAFAR, Khalil BADIEI, Saeed NAZIFI, Seyed Mohamad Mehdi HEIDARI, Mahdi HEIDARI, Marzieh BABAZADEH
Koyun Deneysel Endotoksemi Modelinde Elektrokardiyografi Parametrelerindeki ve Serum Kardiyak Biyomarkırlardaki Değişimler
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 211-219, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
12. Javad TAJIK, Saeed NAZIFI, Fatemeh ABBASI
Karaciğer Apseli Sığırlarda Serum Proteinlerinin Değerlendirilmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 220-225, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
13. Bülent EKİZ, Alper YILMAZ, Akın YAKAN, Cüneyt KAPTAN, Hülya HANOĞLU
Kıl Keçisi ve Saanen × Kıl Keçisi Melezi (F1 ve G1) Oğlakların Besi Performansı ve Et Yağ Asidi Kompozisyonu
  İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 226-236 , 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
14. Hassan NAYEBZADEH, Amin AHMADI DEZAKI, Mansoor EBRAHIMI
İranın Merkezinde Bulunan Isfahan Bölgesinde Geleneksel Sistemle Bakılan Yerel Tavuklardaki Gastrointestinal Helmintik Enfeksiyonlar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2),237-242, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
15. Radostin SIMEONOV
Anal Kese Bezi Adenokarsinomalarının Kantitatif Morfoloji Yöntemi ile Subtiplendirilmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 243-248 , 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
16. Kerem ÖTER, Erkut TÜZER
İstanbul’da Sivrisinek Türlerinin (Diptera: Culicidae) Kompozisyonu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 249-259, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
17. Murat KARABAĞLI, Kürşat ÖZER, Işıl ŞAHİN
Köpeklerde Ksilazin-Ketamin Anestezisinin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 260-263 , 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
18. Ivan FASULKOV, Anatoli ATANASOV, Anton ANTONOV
  Bir Dişi Köpekte Görülen Klinik Fötal Maserasyon ve Posttravmatik Uterus Rupturu Vakası
  İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 264-269, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
19. Nilgün GÜLTİKEN, Didem PEKMEZCİ, Serhan Serhat AY, Ece KOLDAŞ, Aykut GRAM
Bir Kedide Anesteziye Bağlı Özefageal Striktür
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 40(2), 270-274, 2014  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]