2015 / CİLT 41 / SAYI 1

01.

Tahir BAYRIL, Orhan YILMAZ, Bahattin ÇAK

Süt ve Süt İkame Yemleri ile Beslenen Dişi ve Erkek Holştayn Buzağıların Büyüme Performansları
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 1-5, 2015 [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
02.

Osman İrfan İLHAK, Hüsnü Şahan GÜRAN

Multipleks PCR ile Sucuklarda Et Türlerinin Doğruluğunun Kanıtlanması

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 6-11, 2015 [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
03. Mohammad Rahim AHMADI, Ali KADIVAR, Hamid Reza GHEISARI

Sütçü İneklerde Doğum Öncesi ve Postpartum Endometritis ve Yumurtalık Kistlerinde IGF-I Düzeylerindeki İlişkinin Değerlendirilmesi

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 12-20, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
04. Heidar HEIDARI, Hamidreza ZAHIRI, Jamal GHAREKHANI, Azam HOSSEINI, Saeideh AEINEH

Koyunlarda Fasciola hepatica Enfeksiyonunun Tespitinde Ekskresyon / Sekresyon Antijenleri
Kullanılarak Dot-ELISA ve ELISA Tekniklerinin Karşılaştırılması

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 21-25, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
05.

Florin MUSELIN, Eugenia DUMITRESCU, Romeo CRISTINA, Alexandru DOMA, Alexandra TRIF

Sıçanlarda Melatoninin Bazı Organlarda Alüminyum Birikmesi Üzerine Koruyucu Etkisi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 26-30, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
06.

Zehra HAJRULAI-MUSLIU, Risto UZUNOV, Biljana STOJANOVSKA-DIMZOSKA,
Elizabeta DIMITRIEVSKA-STOJKOVIC, Aleksandra ANGELEVSKA, Velimir STOJKOVSKI

Gaz Kromotografi Tekniği ile Kuşkonmazda Yağ Asidinin Tespiti

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 31-36, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
07.

Sinem Ö. ENGİNLER, Özen B. ÖZDAŞ, Asiye İ. SANDAL, Ramazan ARICI, Mehmet C. GÜNDÜZ,
Alper BARAN, Çağatay TEK, Mehmet R. KILIÇARSLAN, Kemal AK

Sisteaminin Koyun Embriyo Bölünme Oranlarına Etkileri

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 37-42, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
08.

Romeo T. CRISTINA, Eugenia DUMITRESCU, Marius C. PENTEA, Adrian C. STANCU, Florin MUSELIN

Albendazol Duyarlıya Karşı Albendazol Dirençli Nematodlar - Mitokondrial Ultra-Strüktürel Değişiklikler

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 43-49, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
09.

Hassan SHARIFIYAZDI, Nasrin MOGHADDAR, Imaneh DELAVARI, Sedigheh GORJIPOOR

Nematodirella cameli‘nin 18S rDNA ve Sitokrom c Oksidaz Subunit 1 (C01)’e Dayalı Genetik Karakterizasyonu

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 50-59, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
10.

Meryem AYDEMIR ATASEVER, Mustafa ATASEVER

Kıymalarda Bazı Patojenlerin İzolasyon ve İdentifikasyonu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 60-68, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
11.

Mehmet Ali YILMAZ, Özkan ASLANTAŞ, Burçin ÖZER, Ebru Şebnem YILMAZ

Veteriner Hekim ve Veteriner Fakültesi Öğrencilerinde Nazal Metisilin Dirençli Stafilokok
(MD-KNS) Taşıyıcılığı

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 69-78, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
12.

Remzi GONUL, Lora KOENHEMSİ, Handan AYDIN, Tevfik GULYASAR, Hasret DEMIRCAN YARDIBI,
Erman OR, Gulhan HOSTURK, Abdulkadir UYSAL, Bora BARUTCU

Tarantula cubensis Ekstraktının Koyunlardaki Elektrokardiyografik Durum ve İz Elementler
Üzerindeki Etkileri

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 79-83, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
13.

Alireza AYOUBI, Reza VAIZADEH, Arash OMIDI, Mohsen ABOLFAZLI

Kurşun Asetata Maruz Kalan Diyabetik Erkek Sıçanlarda Vitamin C (Askorbik Asit)’nin Koruyucu Etkisi: Kan Biyokimyasal Parametreleri ve Testis Histopatolojisinin Değerlendirilmesi

  İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 84-91 , 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
14.

Burcu ONUK, Murat KABAK, M. Yavuz GÜLBAHAR, Y. Betil KABAK, Beste DEMİRCİ,
M. Önder KARAYİĞİT, M. Erdem GÜLTİKEN

Gerze Horoz ve Tavuklarında Larynx, Trachea ve Syrinx’in Anatomik Yapısının Belirlenmesi 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1),92-98, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
15.

Vedad SAKIC, Cazim CRNKIC

Son Çeyrek Yüzyılda Bosna Hersek'te Süt Üretimi

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 99-104 , 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
16.

Aliasghar CHALMEH

Diareli Bir Holştayn Buzağıda Atriyal Fibrilasyon

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 105-108, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
17.

Tuğba Seval Fatma TOYDEMİR, Özge ERDOĞAN, Esra KARAÇAM,
Gülay YÜZBAŞIOĞLU ÖZTÜRK, İsmail KIRŞAN

Bir Kedide Sekonder Inflamatorik Meme Karsinoması? Klinik ve Sitolojik Bulgular

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 109-112 , 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
18.

Özge ÖZGEN ARUN, Karlo MURATOĞLU, Funda YILMAZ EKER

  Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Kavramına Genel Bakış 
  İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 41(1), 113-123, 2015  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]