2016 / CİLT 42 / SAYI 1

01.

Aliasghar CHALMEH, Khalil BADIEI, Mehrdad POURJAFAR, Saeed NAZIFI

Synovial Fluid Antioxidant Vitamins and Trace Elements in Clinically Healthy and Arthritic Joints of Dromedary Camels

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 1-4, 2016 [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.66460
02.

Mahsa FARZINPOUR, Khalil BADIEI, Mehrdad POURJAFAR, Mohsen GHANE, Karim ZARE

Sütçü Siyah Alaca İşletmelerinde Sığır Respiratuvar Sinsityal Virüsü ve Sığır Adenovirüs-3’ün Antikor İzleri, Seroepidemiyolojisi ve Risk Faktörleri

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 5,10, 2016 [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.04727
03. Pınar DEMİR, Aysun KOÇ UĞURLU, Erden Sedat ARSLAN

Kafkas ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Veteriner Hekimlik Mesleğine ve İstihdam Alanlarına Yönelik Görüşleri

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 11-19, 2016  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.20492
04. Necmettin TEKİN, Ali DAŞKIN, Ongun UYSAL, Ergun AKÇAY, Mehmet Borga TIRPAN, Çiğdem ÇEBİ ŞEN

Dondurulmuş Boğa Spermalarında Spermatolojik Parametrelerin Konvansiyonel ve CASA (Bilgisayar Destekli Sperm Analiz) Yöntemiyle Değerlendirilmesi

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 20,25, 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.74833
05.

Majid SHAKERI, Ehsan OSKOUEIAN, Pardis NAJAFI

Impact of Diet Supplemented by Coconut Milk on Corticosterone and Acute Phase Protein Level under High Stocking Density
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 26-30, 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.80560
06.

Mehmet Ziya KARAKULLUKÇU, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ, Kanber KARA, Saadet TUGRULAY

Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine İlave Edilen Bazı Esansiyel Yağların Performans ve Yumurta Kalitesine Etkisi

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 31-37, 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.70557
07.

Farid REZAEI, Mosa TAVASSOLI, Mohammad HASHEMNIA, Sorraya NAEM, Maryam GHOLIZADEH

Some Morphological Data of Various Stages of Linguatula Serrata

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 38-46, 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.48454
08.

Omid GHASHGHAEI, Javad KHEDRI, Forouzan JAHANGIRI-NASR, Seyed HADI HASHEMI,Saeid R. NOUROLLAHI FARD

Contamination of Soil Samples of Public Parks with Toxocara spp. Eggs in Kermanshah, Iran

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 47-50, 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.73365
09.

Majid SHAKERI, Ehsan OSKOUEIAN, Pardis NAJAFI, Mahdi EBRAHIMI

Impact of Glutamine in Drinking Water on Performance and Intestinal Morphology of Broiler Chickens under High Stocking Density

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1),51-56, 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.42317
10.

Abolfazl HAJIBEMANI, Abdolah MIRZAEI, Hassan SHARIFIYAZDI, Abbas ROWSHAN GHASRODASHTI

Vaginal Fornix Discharge Cellularity and Its Leukocyte Esterase Activity for Diagnosis of Endometritis in Dairy Cows
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 57-64, 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.21786
11.

Mehdi MOHEBBI-FANI, Maryam ANSARI-LARI, Saeed NAZIFI, Fatemeh ABBASI, Zahra SHABBOOEI

Oxidative Status and Acute Phase Response in Post-transition Early- and Mid-lactation Holstein Cows and Their Correlations with Some Performance Records

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 65-73, 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.55237
12.

Javad TAJIK, Amir Saeed SAMIMI, Saeedeh SHOJAEEPOUR, Sajad JARAKANI

Analysis of Base-Apex Lead Electrocardiogram in Clinically Healthy Kermani Sheep

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 74-79, 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.77664
13.

Meysam MAKKI, Hamid Reza GHEISARI, Mohammad Rahim AHMADI

Effect of Different Intrauterine Oxytetracycline Treatment on Reproductive Performance of Dairy Cows with Clinical Endometritis and Determination of Oxytetracycline Residues in Milk

  İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 80-86 , 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.55237
14.

Didar AYDIN KAYA, Kemal ALTUNATMAZ

Köpeklerin Ön Çapraz Bağ Kopuklarının Sağaltımında Tibial Plato Düzeltme Osteotomisi-TPLO ile Sağaltımı, Sonuçlarının Klinik ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 89-97, 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.50881
15.

Nikolina V. RUSENOVA, Parvan R. PARVANOV

Prevalence of American Foulbrood and Paenibacillus Larvae Genotypes in Bulgaria

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 98-102 , 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.16660
16.

Murat KİBAR, Abdulhekim YARBAG

Congenital Glaucoma in Two Cats and Surgical Repair with Trabeculectomy

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 103-105, 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.32386
17.

Zeynep GÜNAY UÇMAK, Ahmet SABUNCU, M. Ragıp KILIÇARSLAN, Kıvılcım SÖNMEZ, Seçkin ARUN, Esra KARAÇAM

Dişi Bir Kedide Piyometra ile Birlikte Seyreden Uterus Sarkomu Olgusu

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 42(1), 106-110 , 2016  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.2016.64925