2017 / CİLT 43 / SAYI 1

01.

Baran CELIK, Arzu Funda BAGCIGIL, Lora KOENHEMSI, Mehmet Cemal ADIGUZEL, Mehmet Erman OR, Seyyal AK

Köpek ve Kedi Rektal Svablarından İzole Edilen Ampisilin-Dirençli Enterokokların İncelenmesi

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 1-6, 2017 [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 110.16988/iuvfd.265324
02.

Ali HAJIMOHAMMADI, Mohammad Reza TABANDEH, Saeed NAZIFI, Maryam KHOSRAVANIAN

The Serum Pepsinogen Level of Dairy Cows with Gastrointestinal Disorders

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 7-11, 2017 [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.265490
03. Kanber KARA, Erol BAYTOK

At Rasyonuna Farklı Düzeylerde İlave Edilen Psilyum’un in vitro Fermentasyon Parametreleri ve Metan Salınımına Etkisi

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 12-18, 2017  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
doi: 0.16988/iuvfd.2552
04. Mohammad RAHNAMA, Javad KHEDRI, Nazanin AHMADZADEH, Abbas JAMSHIDIAN, Amir SATTARI, Mehdi BAMOROVAT

A Survey on the prevalence and histopathological findings of Lernaea spp. in Schizocypris altidorsalis fish from Chahnimeh lakes and Hamoun wetland in southeast Iran

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 19-22, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.268526
05.

Sakineh Beigi, Saeid Reza Nourollahi Fard, Baharak Akhtardanesh

Prevalence of Zoonotic and Other Intestinal Protozoan Parasites in Stray Cats (Felis domesticus) of Kerman, South-East of Iran
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 23-27, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.266130
06.

Jamal GHAREKHANI, Bijan ESMAEILNEJAD, Reza BRAHMAT, Aria SOHRABEI

Prevalence of Linguatula serrata infection in domestic ruminants in west part of Iran: Risk factors and public health implications

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 28-31, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.266125
07.

Laleh SHAHRAKI MOJAHED, Mehdi SAEB, Mohammad Mohsen MOHAMMADI, Saeed NAZIFI

Short Period Starvation in Rat: The Effect of Aloe Vera Gel Extract onOxidative Stress Status Ion

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 32-38, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.270101
08.

Amir Saeed SAMIMI, Javad TAJIK, Seyyed Morteza AGHAMIRI, Talieh TAHERI

Electrocardiographic Analysis of ST-Segment Duration and Morphology in Sheep and Goats: Effect of Species, Breed, Age and Sex

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 39-43, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.268525
09.

Filiz AKDAĞ, Hande GÜRLER, Bülent TEKE, Mustafa UĞURLU, Ömür KOÇAK

Jersey Irkı İneklerde CMT Skorlarının ve Skorların Değerlendirilmesindeki Farklılığın Süt Verimi, Süt Bileşimi ve Subklinik Mastitis Tanısına Etkisi

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 44-51, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.269526
10.

Figen SEVIL-KILIMCI, Mehmet Erkut KARA

Kangal ve Alman Çoban Köpeklerinin Proximal Femur Bölümünde Cavum Medullare’nin Geometrik Özellikleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 52-60, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.270288
11.

Kaveh AZIMZADEH

Ovine Theileriosis Enhances Cardiovascular Disease Biomarkers in Naturally Infected Sheep (Ghezel breed) in West Azerbaijan, Iran

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 61-66, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.268662
12.

Ahmet SABUNCU, Gamze EVKURAN DAL, Sinem Özlem ENGİNLER, Esra KARAÇAM, Tuğba Seval Fatma TOYDEMİR, Melih UÇMAK

Feline Unilateral Uterine Prolapse: A Description of Two Cases

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 67-70, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
ddoi: 10.16988/iuvfd.264351
13.

Murat KİBAR, Özgür İLHAN

Convergent Strabismus in a Cat and It’s Surgical Treatment

  İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 71-73 , 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.264940
14.

Ghasem FARJANIKISH

Morphoathological Description of an Extra Genital Canine Transmissible Venereal Tumor
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 74-76, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.266473
15.

Ghasem FARJANIKISH, Azizollah KHODAKARAM-TAFTI

Histopathological and immunohistochemical characteristics of ventricular ependymoma in a goat
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(1), 77-80, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.267285