2017 / CİLT 43 / SAYI 2

01.

Pınar AYVAZOĞLU DEMİR, Dilek AKSU ELMALI, Serpil ADIGÜZEL IŞIK

Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(2), 81-88, 2017 [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.321865
02.

Ozan GUNDEMİR, Osman Behzat Burak ESENER, Hasan ALPAK

A Macroanatomic Study on Larynx Cranialis of Turkeys in Thrace Region, Turkey

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(2), 89-91, 2017 [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.321109
03. Nasrin KAZEMIPOUR, Neda ESKANDARZADE, Sareh HADIAN, Saeed NAZIFI

Modulating liver cholesterol metabolism by 3-Iodothyronamine

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(2), 92-97, 2017  [Özet] [Fulltext HTML] [Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.321791
04. Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL

İstanbul’da Satışa Sunulan Piliç Etlerinde Termotolerant Campylobacter spp. Prevalansı ve Antibiyotik Dirençliliği

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(2), 98-109, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.282027
05.

Martin PFÜTZNER, László ÓZSVÁRI

The Financial Impact of Decreased Milk Production Due to Subclinical Mastitis in German Dairy Herds
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(2), 110-115, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.266130
06.

Aylin ÜNAL BARUH, Neşe KOCABAĞLI

Yeme Farklı Düzeylerde Katılan Kekik Yağının Kuzularda Bazı Rumen Parametreleri Üzerine Etkisi

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(2), 116-122, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.266125
07.

Ayhan ATASEVER, Cahit BABÜR, Abdullah İNCİ, Görkem EKEBAŞ, Anıl İÇA

Beyaz Hindilerde Deneysel Toksoplazmozis

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(2), 123-131, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.321873
08.

Zeynep KÜÇÜK BAYKAN, Mustafa ÖZCAN

Determınatıon Of Reproductıon And Lactatıon Parameters In The Fırst Productıon Year Of Brown Swıss And Sımmental Cows Imported From Austrıa

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(2), 132-139, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.324052
09.

Murat KARABAĞLI

Kalça Displazili Köpeklerin Tedavisinde Modifiye İkili Pelvik Osteotomi (DPO) Plakası Kullanılması İle Elde Edilen Radyografik Sonuçların Değerlendirilmesi

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(2), 140-143,, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.309199
10.

Juliana Bana Ishii, Amilcar Arenal, Yanise Chicoy, Marcelo Beltrão Molento

Comparison of Two Methods for the Isolation of Genomic DNA from Cyathostomin Adult Parasites
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(2), 146-148, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.320203
11.

Mária KURICOVÁ, Valent LEDECKÝ, Jaroslava KVETKOVÁ, Tomáš LIPTÁK

Vertebral Malformations in French Bulldogs

İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 43(2), 149-153, 2017  [Özet] [Fulltext HTML][Fulltext PDF]
doi: 10.16988/iuvfd.322981