Effect of Different Levels of Oregano Essential Oil on Some Rumen Parameters in Lambs#

Aylin ÜNAL BARUH, Neşe KOCABAĞLI*


1Tilia Veterinary Clinic, Teşvikiye Mah. Nişantaşı Ihlamur yolu sok. No:86/B Şişli, Istanbul, TURKEY

2Istanbul University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, TR-34320 Istanbul, TURKEY


*Sorumlu Yazar / Corresponding Author:

Neşe Kocabağlı

e-mail: kbagli@istanbul.edu.tr

Geliş Tarihi / Received:

21 November 2016

Kabul Tarihi / Accepted:

17 January 2017

Anahtar Kelimeler:

Amonyak nitrojeni, kekik uçucu yağı,

kuzu, pH, rumen, uçucu yağ asitleri

Key Words:

Ammonia-nitrogen, oregano essential oil, lamb, pH, rumen, volatile fatty acids

Abstract

This study was conducted to determine the effects of different levels of oregano (Origanum vulgare) essential oil (OEO) on ruminal fermentation in lambs. Thirty-six weaned male Kivircik lambs were used as trial materials. Lambs were divided into one control and two treatment groups. For the two treatment groups, OEO was added into grower feed at a level of 250 and 500 ppm, respectively. Treatment period lasted for 9 weeks, including adaptation period. Feed and water was supplied ad libitum during the trial. Rumen fluid samples were collected from 9 lambs of each group, before the morning feeding and 3 and 6 hours after the feeding. From the ruminal fluid, pH, total volatile fatty acids (VFA), acetic acid, propionic acid, butyric acid and ammonia-nitrogen concentrations were determined. There were no effects of OEO on ruminal pH and concentrations of ammonia. In some of the rumen parameters (pH and total VFA), the results were statistically different periodically between groups and it was established that the time of measurement had an important role on the results of the rumen parameters. Furthermore, the quantitative increase of the total volatile fatty acid concentrations in the treatment groups according to the control was directly proportional to the increase of the oregano levels, in the periods except for the beginning. This situation makes us think that the oregano essential oil could have positive effects on digestion in lambs.


Özet

Yeme Farklı Düzeylerde Katılan Kekik Yağının Kuzularda Bazı Rumen Parametreleri Üzerine Etkisi

Bu çalışma, kuzularda, rasyona farklı düzeylerde katılan kekik (Origanum vulgare) uçucu yağının rumen fermantasyon parametreleri üzerine etkilerini saptamak amacı ile yürütülmüştür. Bu amaçla 36 baş sütten kesilmiş, erkek Kıvırcık ırkı kuzu deneme materyali olarak kullanılmıştır. Kuzular, biri kontrol, ikisi deneme grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Deneme gruplarından birinin kuzu büyütme yemine 250 ppm, diğerine ise 500 ppm kekik uçucu yağı (OEO) eklenmiştir. Deneme, ilk haftası adaptasyon dönemi olmak üzere, toplam 9 hafta sürdürülmüş; deneme süresince büyütme yemi, kuru ot ve su ad libitum olarak verilmiştir. Yemlemeden önce ve yemlemeden sonraki 3. ve 6. saatlerde, her gruptan 9 adet kuzudan rumen sıvısı örnekleri alınmıştır. Rumen sıvılarında; pH, toplam uçucu yağ asitleri (UYA), asetik asit, propiyonik asit, bütirik asit ve amonyak azotu düzeyleri belirlenmiştir. Rumen parametrelerinden bazılarında (pH ve toplam UYA) ve dönemsel olarak gruplar arasında istatistiksel önemde farklılıkların olduğu ve ölçüm zamanının da bu parametrelerin üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, başlangıç dönemi dışındaki diğer dönemlerde, kekik esansiyel yağının dozunun artması ile orantılı olarak deneme gruplarının toplam uçucu yağ asidi düzeylerinin kontrole göre her zaman için sayısal bir artış içinde olması, kekik esansiyel yağının sindirim üzerinde olumlu bir etki meydana getirdiğini düşündürmektedir.