İstanbul Üniversitesi

Veteriner Fakültesi Dergisi

 

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin hakemli bilimsel yayın organıdır.

 

Veteriner Hekimliği ilgilendiren alanlarda (temel bilimler, klinik bilimleri, hayvan yetiştiriciliği, hayvan refahı, genetik, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, zoonozlar, veteriner halk sağlığı, gıda hijyeni ve teknolojisi vb) yazılmış araştırma makaleleri, kısa bildiriler, derleme makaleleri, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır.

 

Yılda iki kere yayımlanır.

 

AgBiotechNet, Animal Breeding Abtracts, Animal Science Database, CAB Abstracts, Dairy Science Abstract, Helmintological Abstracts, Index Veterinarius, Nutrition Abstracts and Reviews Series B:Livestock Feeds, Nutrition and Food Database, Parasitology Database, Poultry Abstracts, Review of Medical and Veterinary Mycology, SCOPUS, Tropical Diseases Bulletin, Veterinary Bulletin, VetMed Resource, Zoological Record, ULAKBİM ve Türkiye Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.

 

Yayın türü

Süreli, hakemli

 

Sahibi

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Adına

Prof.Dr. Güven KAŞIKÇI (Dekan)