Yayın Kurulu

 

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Biyokimya Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Gülcan DEMİREL
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Bülent EKİZ
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Zootekni Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Hilal ÇOLAK ÜZÜM
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 

Redaktör (İngilizce)

Prof.Dr. Serhat ALKAN

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Sun'i Tohumlama Anabilim Dalı

 

Redaktör (İngilizce)

Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Viroloji Anabilim Dalı

 

Teknik Redaktör 
Dr. Karlo MURATOĞLU
istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 

Dr. Lora KOENHEMSİ
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Kamber DEMİR
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dölerme ve Sun'i Tohumlama Anabilim Dalı